Pracujesz już od dłuższego czasu i udało Ci się odłożyć trochę pieniędzy? Twoje oszczędności bezczynnie leżą w “skarpecie” i czekają na czarną godzinę? Zacznij robić pożytek ze zgromadzonego kapitału. Wielu ludzi nie wie, że pieniądz, który nie pracuje traci na wartości. Wszystko za sprawą inflacji, która obniża realną wartość pieniądza.
Żeby nie stracić na oszczędzaniu twoje pieniądze muszą pracować. Najprostszym a zarazem najmniej ryzykowną formą oszczędzania są lokaty bankowe o stałym oprocentowaniu. Rozwiązanie to nie jest formą zbyt dużego zarobku, ale zawsze pozwoli dopisać do naszego konta kilka procent i to praktycznie bez żadnego ryzyka.
Nieco bardziej ryzykowną lecz w wielu przypadkach też dużo bardziej opłacalną formą oszczędzania są lokaty strukturyzowane. Tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana niż w przypadku tradycyjnych lokat bankowych. Wkładając pieniądze na lokatę strukturyzowaną niejako inwestujemy. Większa część pieniędzy lokowana jest w sposób bezpieczny np. w obligacje skarbowe lub na lokatach, pozostała kwota przeznaczana jest na nieco bardziej ryzykowne inwestycje np. z akcje, waluty lub surowce. Bezpieczna część lokaty pozwala na pokrycie ewentualnych strat spowodowanych niepowodzeniami inwestycji mniej bezpiecznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu na lokatach strukturyzowanych istnieje możliwość uzyskania większego zysku z gwarancją ochrony kapitału początkowego (w wielu bankach nawet 100% wpłaconej kwoty).
Osoby, które mają żyłkę do interesów i nieco orientują się w sprawach ekonomiczno-handlowych mogą spróbować swoich sił w funduszach inwestycyjnych oraz w grze na giełdzie. Obie opcje są ryzykowne i nie mamy pewności, że po jakimś czasie na inwestycjach nie stracimy, ale możemy też zyskać i to znacznie więcej niż na lokatach bankowych. Fundusze inwestycyjne to kombinacja zabiegów finansowych polegająca na inwestowaniu w różne instrumenty finansowe np. część funduszy inwestowanych jest w akcje, a część w bardziej bezpieczne obligacje lub surowce.
Najbardziej zaawansowaną opcją jest gra na giełdzie i obrót akcjami. W ten sposób można zarobić najwięcej ale równie szybko stracić znaczną część oszczędności. Inwestowanie w akcje to w przeciwieństwie do wcześniej opisywanych sposobów nie jest pasywny sposób na oszczędzania. Jeżeli ktoś chce pomnożyć oszczędności na giełdzie musi na bieżąco śledzić wahania na rynkach nie tylko krajowych oraz wykazać się intuicją. Graczowi giełdowemu przydadzą się też nerwy ze stali i wysoka odporność na ciosy, które może przynieść bessa. Za to zyski z hossy cieszą po stokroć razy bardziej niż pieniądz zarobiony z pracy na etacie.
Oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy może wiązać się małymi zyskami albo sporym ryzykiem. Najważniejsze jednak jest to, że pieniądz nieumiejętnie oszczędzany lub też nieinwestowany zżera inflacja. W konsekwencji tego po kilku latach może się okazać, że za zgromadzone oszczędności kupimy mniej niż się spodziewaliśmy. Warto więc oszczędzać i inwestować pieniądze nawet gdy wiąże się to z pewnym ryzykiem.
Lokaty bankowe porównanie – informacje dotyczące bezpiecznych inwestycji pieniężnych.

Unknown source

 

Dodaj komentarz