Lokata bankowa stanowi jedno z najpopularniejszych sposobów na bezpieczną inwestycję właściwie dla każdego. Lokaty nie ograniczają swojej dostępności wyłącznie dla osób z dużym kapitałem. Większość banków pozwala na inwestowanie kapitału w lokatę nawet już od kilkuset złotych.

Typy i rodzaje lokat bankowych

Lokaty bankowe można podzielić ze względu na ich typ oraz rodzaj oprocentowania. Ze względu na typ lokaty można podzielić je na lokaty krótko i długoterminowe. Lokaty krótkoterminowe z zasady nie mogą trwać dłużej niż 12 miesięcy. Odpowiednio – ponad 12 miesięcy to już lokata długoterminowa. Lokaty krótkoterminowe mają najczęściej mniej korzystne oprocentowanie niż lokaty długoterminowe. Powód tego jest prosty. Podpisanie umowy na lokatę długoterminową, czyli rozporządzanie naszymi pieniędzmi przez bank w dłuższym okresie czasu pozwala na otrzymanie lepszego oprocentowania lokaty. Jednak lokaty długoterminowe wybierają najczęściej osoby, które posiadają mocno stabilną sytuację finansową, bowiem lokat krótko i długoterminowych nie można przerwać w czasie ich trwania.

Lokata dynamiczna

Innym typem lokaty, który zwalnia z zakazu wypłaty środków pod karą niewypłacenia odsetek jest lokata dynamiczna. Dla sporej grupy osób jest to najlepsza lokata. Jej największą zaletą jest bowiem możliwość wypłacenia kapitału i zgromadzonych odsetek za konkretny okres czasu trwania lokaty. Banki w przypadku lokaty dynamicznej nie wyciągają żadnych konsekwencji przy wypłacie pieniędzy z lokaty. Najczęściej jednak lokata dynamiczna nie ma tak dobrego oprocentowania co lokaty terminowe.

Podział lokat ze względu na oprocentowanie

Lokaty można również podzielić ze względu na sam rodzaj oprocentowania. W tym miejscu możemy podzielić lokaty na te ze stałym i zmiennym oprocentowaniem. Lokaty bankowe ze stałym oprocentowaniem mają z góry określone i obliczone odsetki od włożonego kapitału. Natomiast oprocentowanie zmienne jest zależne od rynkowych czynników zewnętrznych. Oprocentowanie lokat może więc być odpowiednio wyższe lub niższe od prognozowanego, w zależności od m.in. wysokości stóp procentowych.

Unknown source

 

1 Comment

 

Dodaj komentarz