Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który charakteryzuje zapotrzebowanie na energię niezbędną do użytkowania budynku lub części budynku. Świadectwo jest wymagane w przypadku sprzedaży, najmu lub zakończenia budowy obiektu. Zakup świadectwa charakterystyki energetycznej można dokonać na naszej stronie, która oferuje profesjonalne usługi w zakresie sporządzania świadectw przez uprawnionych audytorów energetycznych. Na stronie można także znaleźć wiele informacji oraz porad dotyczących świadectw, audytów i efektywności energetycznej.

Przeprowadzenie audytu energetycznego

Audyt energetyczny to szczegółowa analiza efektywności energetycznej w budynku bądź przedsiębiorstwie, która pozwala na identyfikację obszarów, w których można wprowadzić oszczędności energii i poprawić wydajność instalacji oraz urządzeń. Audyt energetyczny jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorców, którzy muszą go przeprowadzać co 4 lata. Audyt energetyczny może być również dobrowolnie wykonany przez właścicieli bądź zarządców budynków, którzy pragną zwiększyć efektywność energetyczną oraz obniżyć koszty. Na naszej stronie można zamówić audyt energetyczny, który będzie przeprowadzony przez doświadczonych i niezależnych audytorów.

Kto potrzebuje świadectwa energetycznego?

Świadectwo energetyczne jest potrzebne dla każdego budynku lub części budynku, który jest sprzedawany, wynajmowany bądź oddawany do użytkowania. Świadectwo musi być przekazane nabywcy, najemcy bądź użytkownikowi w momencie zawarcia umowy. Świadectwo energetyczne nie jest wymagane dla budynków, które są używane na własny użytek, tj. nie są sprzedawane ani wynajmowane. Istnieją również pewne wyjątki, które zwalniają z obowiązku posiadania świadectwa, np. budynki zabytkowe, rolnicze, przemysłowe, sezonowe lub wolnostojące o powierzchni poniżej 50 m2. Na naszej stronie można sprawdzić, czy dany budynek podlega obowiązkowi posiadania świadectwa energetycznego.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt energetyczny?

Przeprowadzenie audytu energetycznego ma mnóstwo korzyści. Po pierwsze, pozwala na identyfikację obszarów, w których można wprowadzić oszczędności energii. Po drugie, audyt energetyczny pozwala na poprawę wydajności instalacji i urządzeń, co przekłada się na niższe rachunki za energię. Po trzecie, audyt energetyczny jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorców, którzy muszą go przeprowadzać co 4 lata. Na naszej stronie można zamówić audyt energetyczny, który będzie przeprowadzony przez doświadczonych oraz niezależnych audytorów.

Unknown source

 

Dodaj komentarz