Jak dbać o wzrok pracując przed komputerem?

W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie nasze życie bez komputera, przed którym spędzamy coraz więcej czasu, niezależnie od tego czy jesteśmy w domu czy w pracy. Taka sytuacja niezwykle niekorzystnie oddziałuje na kondycję naszych oczu. Początkowo możemy nie percypować żadnych niedogodności, ale z czasem bez wątpliwości się one pojawią. Nasz wzrok jest dewastowany przez niekorzystne promieniowanie, wydzielane przez każdy rodzaj monitora. Przed tego typu negatywnym oddziaływaniem zabezpieczyć nas mogą okulary […]

 

Podstawowe symptomy płaskostopia

Schorzenie występujące wówczas, kiedy łuk podłużny stopy ulega spłaszczeniu, wskutek czego cały obszar stopy styka się z podłożem, nosi nazwę płaskostopia. Rozwija się ono u ludzi, którzy używają niewłaściwego obuwia, w tym w szczególności u pań noszących buty na zbyt wysokich obcasach i mocno zwężonych noskach, uciskających palce u nóg. Osoby wykonujące pracę w pozycji stojącej oraz otyłe są też w ogromnym stopniu narażone. Łatwo diagnozuje się płaskostopie u dzieci […]

 

Kodeks pracy, a karta nauczyciela

Przepis zwany Kartą Nauczyciela, przedłożony 30 lat temu miał regulować wszelkie problemy powiązane z piastowaniem w naszym kraju profesji belfra. Przemiany polityczne, cywilne i gospodarcze, jakie zaszły w naszym kraju doprowadziły do tego, iż w chwili obecnej norma prawna dotyczy tylko publicznych szkół i przedszkoli. Struktura opłacania oświaty polega na powierzaniu samorządom subwencji przeznaczonej na ten cel. Równocześnie samorządy zmuszone są do respektowania wszelkich zobowiązań wynikających z Karty Nauczyciela. Regulamin […]