W ostatnich latach wyraźny wzrost osób kończących studia wyższe i deficyt uczniów szkół zawodowych spowodował znaczne zmiany na rynku pracy. Zawody wiążące się z pracą fizyczną jeszcze niedawno były uważane za nisko płatne oraz mało ekskluzywne. Dziś osoba posiadająca szkolenie na wózki widłowe, szkolenia na koparki czy szkolenia na spychacze może przebierać w ofertach pracy na niezwykle dobrych warunkach.

Szkolenia na wózki widłowe

Odbycie szkolenia oraz zdanie po nim egzaminu jest niezbędne, żeby móc pracować jako operator wózka widłowego. Kursy trwają ok. 39 godzin. Są to zarówno zajęcia praktyczne jak i teoretyczne. Koszty takiego szkolenia oscylują między pięćset a tysiąc pięćset złotych w zależności od rodzaju sprzętu na jakim chcemy później pracować. Sam egzamin jest standaryzowany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Szkolenia na koparki

Ciągle rozwijająca się branża budowlana sprawia, że praca operatora koparki może być niezwykle atrakcyjna zarówno pod względem zarobków jak i rozwoju. Szkolenia na koparki trwają ok. 134 godziny. Ich koszt jest w znacznej mierze zależny od ośrodka, w którym są przeprowadzane, a także typu sprzętu, na jakim będzie odbywać się będzie szkolenie. Wspomniane wcześniej typy to m.in.: koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe i koparko-ładowarki. Koszt kursu waha się w granicach tysiąca pięciuset do nawet trzech tysięcy złotych. Kurs zakończony jest egzaminem.

Szkolenia na spychacze

Aby zostać operatorem spychacza trzeba posiadać właściwe kwalifikacje. Szkolenia są przeprowadzane na spycharki klasy pierwszej i trzeciej. Częstym wymogiem jest zdobycie najpierw uprawnień na klasę trzecią, a dopiero po roku pracy pojawia się opcja przystąpienia do kursu na klasę pierwszą. Szkolenie takie trwa 134 godziny a jego koszt to ok. tysiąc siedemset złotych. Żeby otrzymać uprawnienia trzeba zdać pozytywnie egzamin. Organem, który jest upoważniony do wydawania uprawnień, podobnie jak w przypadku koparek, jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Czy warto?

Koszty szkolenia na wózki widłowe, szkolenia na koparki bądź szkolenia na spychacze są dość duże. W wielu miastach można jednak liczyć na ich dofinansowanie przez Urzędy Pracy, a po otrzymaniu uprawnień możemy spodziewać się stabilnego zatrudnienia i satysfakcjonujących zarobków.

Unknown source

 

Dodaj komentarz