Japonia - potęga gospodarcza i kulturowa

Japonia znana jest powszechnie jako kraj kontrastów. Aktualnie jeden z najpotężniejszych gospodarczo i zaawansowanych technologicznie krajów pielęgnuje jednocześnie swoje wielowiekowe tradycję (np. monarchię). Kontakty gospodarcze ze światem kraj ten rozpoczął dopiero w połowie XIX wieku. Wtedy to dzięki wsparciu państwowymi środkami miał miejsce rozkwit japońskiej gospodarki. Aktualnie kraj ten posiada szeroko rozwinięte rolnictwo i rybołówstwo. Jednak głównym motorem napędowym jest silny przemysł. Japonia jest dużym producentem wysokiej jakości sprzętów RTV, […]