Zapalenie płuc jest groźnym schorzeniem, które nieleczone może prowadzić nawet do zgonu. O tym jak poważnym jest schorzeniem informuje Światowa Organizacja Zdrowia pisząc o niezupełnie dwóch milionach młodych ludzi umierających rokrocznie z powodu tej choroby. Przewyższa to śmiertelne pokłosie gruźlicy, malarii i AIDS łącznie. W grupie ryzyka znajdują się m.in. osoby, jakie prowadzą niehigieniczny tryb życia, osoby w podeszłym wieku jak również z niedojrzałym układem immunologicznym. Na szczęście, akuratnie leczone zapalenie płuc nie jest przyczyną dalszych, trwałych implikacji na zdrowiu.

Kuracja na ogół zachodzi pod dozorem lekarskim, lecz niekiedy chorzy są kierowani do szpitala. Terapia medyczna istotnie podporządkowana jest kilku faktorom – między innymi wiekowi i stanie pacjenta. W większości przypadków terapia choroby polega na podawaniu antybiotyków i specyfików zwalczających objawy dolegliwości.

Poprawne zidentyfikowanie choroby, podobnie jak w przypadku wielu innych chorób, stanowi podstawę w walce z tym schorzeniem. Do najbardziej typowych przejawów zapalenia płuc należy podniesiona temperatura ciała, której właściwością szczególną jest nagły awans, kaszel oraz dodatkowo utrudnione oddychanie.

Symptomy zapalenia płuc są połączone ściśle z etiologią schorzenia oraz wiekiem pacjenta. Do ciekawostek należy fakt, że objaw dość typowy dla tej dolegliwości, którym jest kaszel, nie pojawia się u dzieci młodszych niż 2 miesiące.

Unknown source

 

Dodaj komentarz