Przecenia się znaczenie, możliwości weksla. Nawet niebezpieczne jest to, że uważa się powszechnie weksel za  zabezpieczenie wierzytelności. Dlatego niebezpieczne, bo gdy dłużnik nie ma majątku jak i oficjalnych dochodów, to nic wierzycielowi po wekslu, który mu dłużnik wystawił.  Weksel co prawda ułatwia uzyskanie tytułu wykonawczego ale bywa że pomimo tego, dłużnik opóźni wydanie tytułu wykonawczego gdy wniesie zarzuty od nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla. Wekslem „zabezpieczone” są często pożyczki pozabankowe natomiast same banki nie muszą go stosować (żądać wystawienia od kredytobiorcę) bo są uprzywilejowane – same wystawiają bankowy tytuł egzekucyjny a sąd bez powiadamiania dłużnika nadaje takiemu tytułowi klauzulę wykonalności; jest to formalność.

Jednak prywatny wierzyciel wcale nie musi jako wierzyciel znajdować się w gorszej sytuacji niż bank. Wystarczy bowiem, że przed udzieleniem pożyczki, przed dokonaniem sprzedaży z odroczeniem terminu zapłaty, zażąda od pożyczkobiorcy / nabywcy aby ten dobrowolnie poddał się egzekucji w formie aktu notarialnego. Wtedy, z takim dokumentem wierzyciel postąpić może dokładnie jak bank z tytułem egzekucyjnym, – skieruje akt notarialny do sądu, sąd nada aktowi klauzulę wykonalności, bez wiedzy dłużnika.  Odpada mozolne postępowanie sądowe jak to bywa szczególnie w przypadku po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty a następnie apelacji po przegranej sprawie. Wciąż jednak w takiej sytuacji nie wiadomo, czy windykacja – egzekucja komornicza doprowadzi do wyegzekwowania należnej sumy pieniędzy. I dlatego właśnie tak ważne może być zabezpieczenie pożyczki na mieniu ruchomym lub jeszcze lepiej – na nieruchomości dłużnika.

Unknown source

 

Dodaj komentarz