Komiksy Marvel

Komiksowa historia Marvel Dla ludzi żyjących w XXI wieku książki i literatura ma znikomy wpływ na życie codzienne, nie zawsze tak było. W latach trzydziestych XX wieku wyklarowała się nowa, niezależna forma przekazywania treści wraz z bogatymi ilustracjami, komiks początkowo jak sama nazwa wskazuje był zlepkiem komicznych scenek ze śmiesznymi tekstami mającymi rozweselić czytelnika. Ewolucja nie ominęła także tej formy gatunkowej, coraz lepsze rysunki, ciekawe historie zapoczątkowały powstanie studia Marvel, […]