Średnia ważona OnLine

Sama nazwa średniej ważonej wskazuje, że jest to średnia liczb, które mają różne wagi względem siebie. Średnia ważona najczęściej występuje w matematyce, a swoje zastosowanie odnajduje podczas wystawiania ocen końcowych. Wtedy to nauczyciele, stosując odpowiednie, gotowe wzory obliczają średnią ocen zdobytych przez danego ucznia przez cały okres np. semestru. Warto podkreślić, iż wyliczenie średniej ważonej jest stosunkowo trudniejsze oraz bardziej skomplikowane aniżeli wyliczenie zwykłej średniej arytmetycznej. Kalkulator średniej Najczęstszym zastosowaniem […]

 

Średnia ważona

Sama nazwa średniej ważonej wskazuje, że jest to średnia liczb, które mają różne wagi względem siebie. Średnia ważona najczęściej występuje w matematyce, a swoje zastosowanie odnajduje podczas wystawiania ocen końcowych. Wtedy to nauczyciele, stosując odpowiednie, gotowe wzory obliczają średnią ocen zdobytych przez danego ucznia przez cały okres np. semestru. Warto podkreślić, iż wyliczenie średniej ważonej jest stosunkowo trudniejsze i bardziej skomplikowane aniżeli wyliczenie zwykłej średniej arytmetycznej. Kalkulator średniej Najczęstszym zastosowaniem […]