Jak działać w przypadku zajęcia egzekucyjnego?

Komornicy są osobami, które realizują zawód polegający na egzekwowaniu należności, na rzecz wierzycieli. Ich działalność opiera się na przepisach prawa egzekucyjnego, a ich działania są zwykle kojarzone z trudnymi sytuacjami finansowymi. W Poznaniu istnieje kilka komorników, którzy obsługują różne dzielnice miasta, w tym Grunwald i Jeżyce. W przypadku zajęcia egzekucyjnego przez komornika na terenie tych dzielnic, warto znać swoje prawa i obowiązki. Komornik Poznań, komornik Grunwald i komornik Jeżyce – […]