Każdy sklep internetowy musi dostosować się do dyrektywy 2011/83/UE

W październiku 2011 roku została zatwierdzona nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2011/83/UE, której przepisy ostatecznie mają zacząć obowiązywać 13 czerwca 2014 roku. Przepisy wymuszą również, aby każdy polski sklep internetowy wprowadził zmiany w regulaminie i sposobie postępowania względem klientów. Nowe regulacje mają głównie na celu poprawę poziomu ochrony konsumentów UE, a w wyniku zwiększenia tej ochrony, zwiększenie poziomu sprzedaży na poziomie międzynarodowym (pomiędzy krajami Unii Europejskiej).