Nowe Oblicze reklamy

Od chwili, kiedy w współczesnym świecie zaczęły powstawać pierwsze portale internetowe, a sama cyberprzestrzeń została przekazana i rozpowszechniona wśród ludzi, życie wielu z nas uległo sporej zmianie. Internet traktowany jest aktualnie jako czwarte największe mass-medium na świecie, zaraz po TV, radiu i gazetach, aczkolwiek jego dynamika oddziaływania na społeczeństwo z roku na rok przybiera na mocy, na skutek czego pojawiają się też poglądy zapowiadające jego wzmożenie. Tempo rozwijania Internetu wiąże […]