Mężczyzno, dbaj o zdrowie!

Nowotwór prostaty to jedno z największych wyzwań, przed jakim staje współczesna medycyna. Lekarze muszą koncentrować się nie tylko na poszukiwaniu sposobów na ograniczenie jego szkodliwości, ale również na prowadzeniu kampanii uświadamiających mężczyznom skalę zagrożenia. Tak jedno, jak i drugie zadanie nie należy do takich, które realizuje się z łatwością, cieszy zatem każdy, nawet najmniejszy, sukces na tym polu. Panowie, którzy często irytują się z powodu niefrasobliwości swoich partnerek zwlekających z […]