Są różne trudne momenty w życiu człowieka, kiedy warto sięgnąć po psychoterapię. Takim szczególnym momentem jest ciąża. W ogóle bywa to trudny okres dla wielu kobiet, a także ich bliskich, bo przecież nie żyjemy w próżni. Szczególnie pierwsza ciąża to czas zmian życiowych, a często przewartościowania całego dotychczasowego życia. To oczywiście także zmiany biologiczne, często źle znoszone, niosące z sobą wiele obaw oraz lęków. Rzutuje to bezpośrednio na sferę psychiczną, powodując mnóstwo trudności psychologicznych, a nawet zakłóceń psychicznych.

Pomoc psychologiczna kobiety będącej w takim stanie nie jest prosta. Także uczestnictwo w wielu programach psychoterapeutycznych nie jest proste ze względu na potrzeby oraz wymagania ciężarnej. Leczenie farmakologiczne raczej odpada ze względu na ryzyko teratogennego działania większości leków psychotropowych. Pozostaje więc psychoterapia, ponieważ nie wiąże się z ryzykiem działań niepożądanych. Chodzi tu oczywiście i o matkę, i o płód. Psychoterapia jest tu właściwą metodą bez względu na nasilenie się niepożądanych objawów u pacjentki. Przy czym nawet łagodnych objawów psychopatologicznych nie należy lekceważyć. Stale przecież istnieje obawa rozwinięcia się ich w postaci pełnoobjawowe. Ponadto kobieta w swojej sytuacji może starać się maskować swój stan psychiczny, żeby chociażby nie martwić bliskich. Może nie ujawniać potrzeby wsparcia. Czasem zdarzają się kontrowersje wokół tego, czy psychoterapia aplikowana podczas ciąży jest bezpieczna. Otóż nie ma żadnych doniesień naukowych, żeby psychoterapia niosła jakiekolwiek zagrożenie bądź ryzyko dla ciężarnej i rozwijającego się płodu. W takiej sytuacji wybiera się bowiem łagodne formy oddziaływania, a nawet przyjemne rzec by można. Na przykład formy relaksacji, dobrane do potrzeb pacjentki. Terapia światłem. Identyfikacja nieuświadomionych problemów itd.

Charakterystyczne dla okresu ciąży jest doświadczenie izolacji, często przez ciężarną nieidentyfikowane. Taki stan emocjonalny wymaga, ale i sprzyja budowaniu dobrej relacji: psychoterapeuta – pacjentka. Sprzyja otwartości i szybkiego przełamania barier. Umożliwia to także pracę nad pogłębieniem więzi emocjonalnej i zdrowych relacji na linii ciężarna – partner życiowy. Wszystko to, a nawet wiele więcej, w ramach psychoterapia w ciąży Warszawa.

Unknown source

 

Dodaj komentarz