Prawo autorskie oraz problem plagiatów w internecie oraz poza nim jest sporym problemem dla każdego autora i artysty. Jednak powinni tym zainteresować się również właściciele witryn, jako że kradzież treści z ich strony może poważnie zaniżyć ich ranking w wyszukiwarce Google. Jakie porady prawne sprawią, że będziemy w stanie zwalczyć objawy piractwa i jak je wdrożyć?

Przepisy prawne dotyczące autorstwa

Pierwotnie prawo autorskie nie istniało przez wiele setek lat. Uznawano, że plagiat jest formą najwyższego uznania dla artysty, jako że ktoś jest gotowy do rozpowszechniania jego dzieła. A czerpanie z tego korzyści nie było niczym zdrożnym, ponieważ wykonawca czerpał pieniądze za pracę odtwórczą, a nie za pomysł.

Jednak sytuacja zaczęła się zmieniać wraz z nastaniem ery książek. Ponieważ wydawnictwo mogło czerpać korzyści majątkowe z wydawania jednego określonego dzieła, zależało im na posiadaniu wyłączności na dzieło. W tym momencie zaczęła się walka z plagiatami. Porady prawne, jakie zazwyczaj stosowano, ograniczały się do wszczęcia pozwu sądowego. Jednak brak regulacji praw autorskich sprawiał, że walka o swoją rację była trudna.

W Polsce dopiero ustawa z Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 określiła, jakie prawa przysługują autorom i artystom za produkcję ich dzieł. Porady prawne, jakie uzyskali, pozwalały na zwalczanie czerpania korzyści majątkowych z pomysłów pierwotnego autora. Co więcej, było to prawo zgodne z ustawą międzynarodową. Oznaczało to, że można chronić autorów przed plagiatami nawet za granicą.

Porady prawne do zwalczania plagiatu w internecie

Zgodnie z postanowieniami ustawy, każda osoba deklarująca swój pomysł na dzieło, czy to będzie tekst literacki, czy też koncepcja rozwiązania problemu (np. informatycznego lub biznesowego) będzie chroniona prawem autorskim.

Ponieważ dzieło nie musi być nawet ukończone, aby podlegało pod ustawę, porady prawne jednak sugerują, aby posiadać przynajmniej kilku świadków oraz jakiś materialny dowód, że pomysł pochodził od nas. W przeciwnym razie dochodzenie swoich praw w sądzie będzie bardzo trudne.

Dlaczego powinno się zwalczać plagiat w internecie?

Dla właścicieli stron internetowych, zwłaszcza blogów i magazynów, ochrona przed plagiatem jest kluczowa. Google rok temu wprowadziło algorytmiczne kary za stosowanie tego samego tekstu na różnych stronach, przez co jest ona zaniżona w rankingu.

Porady prawne dotyczące zwalczania duplikatów sprowadzają się do:

  1. Wezwania autora strony do usunięcia tekstów ze swojego serwera,
  2. Skierowanie prośby do operatora hostingu, na którym znajduje się strona z plagiatami, do usunięcia treści,
  3. Powołanie się na Digital Millenium Act, jeśli serwer stoi za granicą.

Unknown source

 

Dodaj komentarz