Niestety niektóre małżeństwa nie mogą przetrzymać zmian zachodzących wraz z upływem czasu. Czasem po wielomiesięcznych awanturach konieczne jest przemyślenie dotychczasowego postępowania. Być może najlepszym wyjściem jest pożegnanie. Niemal każda kancelaria adwokacka zajmuje się realizowaniem tego typu spraw.

Sam pozew o rozwód sporządza się pisemnie co nadaje mu miano dokumentu. Powinno się go złożyć do sądu okręgowego w wydziale cywilnym. Rzecz jasna pozew może być złożony podwójnie, czyli przez każde z małżonków. Każdy radca prawny przypomni o tym, by powód złożył go razem z załącznikami w samej placówce, ewentualnie przesłał go listem poleconym. Najbardziej istotne jest to, by w razie potrzeby posiadać potwierdzenie nadania. W przypadku poczty nie stanowi to problemu, troszeczkę inaczej jest w przypadku bezpośredniego złożenia dokumentów w sądzie. W takiej sytuacji należałoby poprosić o kopię potwierdzenia złożenia pisma przez urzędnika przyjmującego pozew. Oczywiście wszystkim może też zająć się obsługa prawna w wynajętej kancelarii. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie sprawy sądowej będą najlepiej wiedzieć co zawrzeć w dokumencie, aby nie było błędów, oraz sam przebieg odbył się w miarę szybko. Jeśli jednak osoba rozwodząca się chce osobiście złożyć pozew to musi pamiętać o tym, by wypisać tam dane dotyczące obydwóch małżonków. Należy podać imiona i nazwiska, adresy, a także wykonywane zawody. W samym dokumencie powinno podać się powód rozwiązania pożycia małżeńskiego oraz zapewnić o braku możliwości naprawy relacji. Konieczne jest również uwzględnienie takich rzeczy jak ilość i wiek posiadanych dzieci i stosunkach majątkowych. Można też wymienić stan zarobków żony i męża.

W pozwie należy ustosunkować się wobec swoich żądań i poprosić o zasądzenie alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci. Rodzice chcący opiekować się dziećmi powinni poprosić o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi i uargumentować swoją prośbę. W końcu dobro dzieci pochodzących z danego małżeństwa jest najważniejsze. W niektórych przypadkach konieczne jest również wskazanie świadków w celu potwierdzenia okoliczności wykazujących winę małżonka.

Wpis powstał przy współpracy z Gajda-adwokat.pl

Unknown source

 

Dodaj komentarz