Opcji wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, czy osób indywidualnych jest wiele i zależą one w dużej mierze od potrzeb kredytobiorcy. Jednym z kredytów, który oferują instytucje bankowe jest kredyt refinansowy, który służy na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Refinansowy kredyt dla firm i osób fizycznych jest przyznawany wszystkim tym, którzy potrzebują gotówki na pokrycie innych zobowiązań wobec banków. Z reguły jest to forma bardzo opłacalna i o wiele tańsza niż kredyt hipoteczny, a ze względu na tańsze raty i odsetki, oszczędność może sięgnąć nawet 30%. Oprocentowanie tego typu kredytu dla firm ustalane jest indywidualnie, ale z reguły mieści się w przedziale między 5% a 9,5%. Kredyty udzielane są maksymalnie na okres między 30 a 50 lat we wszystkich popularnych walutach włączając w to szwajcarskiego franka, euro, funta, dolara amerykańskiego i polskie złote, a wysokość kredytu może sięgać maksymalnie od 90% do 130% wartości nieruchomości.

Jedną z form refinansowych kredytów dla firm jest kredyt redyskontowy, który banki udzielają przedsiębiorstwom w zamian za weksle handlowe. Kwota naliczana jest na podstawie oprocentowania liczonego od dnia przyjęcia weksla do dnia płatności i wypłacana klientowi w formie pożyczki, który to potem zostaje spłacony w terminie płatności weksla.

Do zalet jakimi charakteryzują się refinansowe kredyty dla firm i osób fizycznych zalicza się niskie raty miesięczne i oprocentowanie kredytu, możliwość wydłużenia okresu kredytowania, a także zmiana waluty w jakim został on udzielony, uproszczone procedury związane z udzielaniem kredytu bez zabezpieczeń, możliwość wynegocjowania korzystnej marży i brak zabezpieczeń w przypadku kredytów nie przekraczających 500 000 zł. Kredyty refinansowe są obecne w ofertach wszystkich większych banków w Polsce.

Unknown source

 

Dodaj komentarz