W październiku 2011 roku została zatwierdzona nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2011/83/UE, której przepisy ostatecznie mają zacząć obowiązywać 13 czerwca 2014 roku. Przepisy wymuszą również, aby każdy polski sklep internetowy wprowadził zmiany w regulaminie i sposobie postępowania względem klientów. Nowe regulacje mają głównie na celu poprawę poziomu ochrony konsumentów UE, a w wyniku zwiększenia tej ochrony, zwiększenie poziomu sprzedaży na poziomie międzynarodowym (pomiędzy krajami Unii Europejskiej).

Najważniejsze zmiany w dyrektywie dotyczą ujednolicenia obowiązków i praw sprzedawców (a także kupujących, którzy są bezpośrednio związani ze sposobem postępowania sprzedających przez sklep internetowy). Dotychczas przepisy poszczególnych krajów różniły się między sobą i między innymi dlatego ludzie obawiali się składać zamówienia przez sklepy zagraniczne. Zobaczmy, jakie kluczowe zmiany w regulaminach sklepów będą musieli wprowadzić ich właściciele.

Po pierwsze, zmieni się czas, jaki konsument będzie miał na zwrot nieużytkowanego towaru bez podania przyczyny. Dotychczas w Polsce czas ten wynosił 10 dni, natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca nie poinformował kupującego o takim prawie, 3 miesiące (przedsiębiorca miał obowiązek poinformowania kupującego o prawie do odstąpienia od umowy). W innych krajach, terminy te były różne, ale od czerwca 2014 roku na terenie całej Unii Europejskiej, konsument będzie miał 14 dni na odstąpienie od umowy (od momentu fizycznego wejścia w posiadanie zamówionego przedmiotu), natomiast w przypadku niepoinformowania o takim prawie, czas ten wydłuży się automatycznie do 1 roku.

Klient, który chce odesłać produkt do sklepu, powinien wysłać odpowiednie oświadczenie do sprzedającego (wzór można znaleźć w Dyrektywie), w którym ma poinformować go o chęci odstąpienia od zawartej umowy (czyli chce zwrócić produkt). Towar odesłany jest na koszt kupującego tylko wówczas, gdy został o tym wcześniej poinformowany przez sklep.

Koszty produktu, wraz z kosztami, jakie kupujący poniósł za dostarczenie przedmiotu (czyli za przesyłkę) zwracane są kupującemu. Sprzedający ma prawo zwrócić koszt przesyłki w kwocie, którą pobiera za najtańszą oferowaną przez siebie na sklepie przesyłkę, czyli nawet jeśli klient wybrał najdroższą z opcji sklep internetowy zwraca koszty najtańszej.

Dyrektywa reguluje również maksymalny czas, jaki sprzedający ma na dostarczenie zamówienia do kupującego. Przepisy mówią o 30 dniach na dostarczenie produktu. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez sklep internetowy, kupujący ponagla sprzedającego kolejnym terminem. Jeżeli w drugim terminie przesyłka nie zostanie dostarczona do kupującego, ma prawo odstąpić od umowy. Oczywiście sprawa inaczej wygląda w przypadku produktów sprowadzanych na życzenie klienta lub wykonywanych na jego zamówienie. Tutaj czas dostarczenia jest najczęściej ustalany pomiędzy stronami.

Sklepy internetowe muszą umieszczać pełne informacje o firmie, pełne specyfikacje produktów, ich zastosowanie oraz informacje o formach płatności w sklepie i sposobach oraz kosztach dostawy produktów do kupujących.

Unknown source

 

Dodaj komentarz