Karta kierowcy została przedstawiona w naszym kraju na bazie norm Unii Europejskiej które dotyczą usług transportowych. Karta ta jest dokumentem poświęconym do notowania danych o trasie i terminie w jakim pracuje dany prowadzący. Kluczowym motywem dla którego powstała karta kierowcy była kontrola przestrzegania przez kierowców okresu pracy jak również obowiązujących przerw. Ma to kluczowe znaczenie o ile chodzi o bezpieczeństwo na drogach. Policja i inne organy za pomocą kontroli karty kierowcy są w stanie łatwo monitorować czy są wykorzystywane przerwy narzucone prawnie.
Karta kierowcy to z jednej strony strapienie kierowców zawodowych ponieważ umożliwia wyłuskanie nieprzestrzeganych przez nich norm. Z drugiej jednakże strony wstrzymuje wywieranie nadmiernego wpływania przez chlebodawców na kierowców, chroniąc tym sposobem ich interesy.

Dokument ten jest opatrzony zdjęciem oraz elektronicznym chipe, na którym gromadzone są informacje. Wzór karty kierowcy można znaleźć na stronach PWPW. Warto dodać, że dokument jest ważny czasowo i musi być odnawiamy.
Karta kierowcy, podobnie jak karta warsztatowa, karta przedsiębiorstwa czy karta kontrolna używana jest w ten sposób, że pozostaje umiejscowiona w slocie tachometru. Na karcie kierowcy są utrwalane dane dotyczące jego pracy. Karta przedsiębiorstwa jest używana do utrudniania dojścia do informacji. Karta warsztatowa jak też karta kontrolna jak same nazwy wskazują posłużą nam podczas inspekcji oraz serwisów.
Karta kierowcy analogicznie do kart wyżej przytoczonych jest wydawana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW) a za wydanie jej zapłacimy 184,50 PLN. Można o nią aplikować wysyłając adekwatne poświadczenie czy przez internet. Z reguły na wydanie karty należy czekać około 14 dni, chociaż PWPW ma na to aż 26 dni roboczych. O kartę kierowcy należy składać podanie indywidualnie, a jest to istotne jako że karta ta jest przypisywana danej osobie i uzupełniona fotografią. Koszty karty może pokryć pracodawca w postaci refundacji wydatków poniesionych przez danego kierowcę. Niemożliwe jest jednak zapłacenie za kartę pracownikowi bezpośrednio przez pracodawcę.
Dane które są zawarte na karcie kierowcy są ważne dla zwierzchnika stąd to w interesie firmy jest ich archiwizowanie. Ponieważ pamięć karty kierowcy jest zawężona, odczytywanie danych powinno się przetwarzać systematycznie.

Unknown source

 

Dodaj komentarz