Komornicy są osobami, które realizują zawód polegający na egzekwowaniu należności, na rzecz wierzycieli. Ich działalność opiera się na przepisach prawa egzekucyjnego, a ich działania są zwykle kojarzone z trudnymi sytuacjami finansowymi. W Poznaniu istnieje kilka komorników, którzy obsługują różne dzielnice miasta, w tym Grunwald i Jeżyce. W przypadku zajęcia egzekucyjnego przez komornika na terenie tych dzielnic, warto znać swoje prawa i obowiązki.

Komornik Poznań, komornik Grunwald i komornik Jeżyce – Jak działać w przypadku zajęcia egzekucyjnego?

Przede wszystkim, jeśli zostaniesz poinformowany o tym, że komornik przeprowadza egzekucję na twoim majątku, powinieneś jak najszybciej skontaktować się z nim i uzgodnić dalsze kroki. Możliwe, że zostaniesz poproszony o przedstawienie dowodów posiadania określonego mienia, takiego jak samochód czy nieruchomość. Warto pamiętać, że komornik ma prawo wejść na teren twojej nieruchomości, ale musi to zrobić z zachowaniem przepisów prawa. W przypadku zajęcia egzekucyjnego na Grunwaldzie oraz Jeżycach, warto zwrócić uwagę na to, że komornik musi działać zgodnie z miejscowymi przepisami oraz ograniczeniami. Na przykład, w przypadku bloku mieszkalnego musi mieć pozwolenie od właściciela nieruchomości na wejście na teren posesji. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie uregulować swojego długu, warto skontaktować się z komornikiem i przedstawić swoją sytuację. Możliwe, że uda się osiągnąć porozumienie w kwestii planu spłat długu, co może pomóc uniknąć dalszych działań egzekucyjnych. Jeśli jednak komornik już przeprowadził egzekucję, warto zwrócić uwagę na to, że masz prawo do odwołania się od jego decyzji. Musisz jednak działać bardzo szybko, dlatego że odwołanie powinno być złożone w ciągu siedmiu dni od otrzymania zawiadomienia o egzekucji.

Komornik Poznań, komornik Grunwald i komornik Jeżyce – Podsumowanie

Komornicy to osoby, które wykonują ważną pracę na rzecz wierzycieli. W przypadku zajęcia egzekucyjnego na Grunwaldzie oraz Jeżycach, należałoby pamiętać o swoich prawach oraz obowiązkach oraz działać w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów prawa. W przypadku braku możliwości uregulowania długu, warto skontaktować się z komornikiem oraz szukać rozwiązań, które pomogą uniknąć dalszych działań egzekucyjnych.

Wpis powstał przy współpracy z: http://komornik-poznan.com/

Unknown source

 

Dodaj komentarz