Zdjęcie packshot (również zdjęcie opakowania) to nieruchomy lub ruchomy obraz produktu, zwykle zawierający jego opakowanie i etykietę, używany do przedstawienia reputacji produktu w reklamie lub innych mediach. Zdjęcia reklamowe jest to proces, którym zajmuje się zazwyczaj tym fotograf produktowy. Jest to ważny bodziec do sprzedaży, mający na celu wywołanie rozpoznawalności produktu dostępnego w sklepie. Termin packshot odnosi się także do lokowania artykułu w filmie bądź programie telewizyjnym. Packshoty często dominują w reklamach telewizyjnych, zajmując od dwóch do pięciu sekund w trzydziesto sekundowej reklamie. Fałszywe lub wyciekłe packshoty niewydanych produktów wywołały kontrowersje lub zwiększone zainteresowanie produktem.

Zdjęcia packshotowe mogą być prostym zdjęciem produktu na białym tle bądź mogą wiązać się z użyciem wyszukanych rekwizytów. Produkty sprzedawane jako cyfrowe pliki do pobrania, takie jak oprogramowanie, czasami mają wygenerowane cyfrowo packshoty, gdy nie ma fizycznego produktu ani opakowania. Jest kilka celów, które musi mieć dobry packshot. Przede wszystkim sfotografowany produkt powinien być wyśrodkowany na zdjęciu i prawie pasować do płótna. Wszystkie litery i podpisy na produkcie muszą być czytelne. Logo i marka firmy powinny być wyeksponowane centralnie. Oświetlenie powinno być ustawione bardzo precyzyjnie, ponieważ powinno zapewniać trójwymiarową perspektywę fotografowanego obiektu. Kolory powinny być oddane w naturalnych odcieniach. Tworzenie packshotów łączy w sobie elementy estetyki, sztuki i techniki. Konsumenci widzą gotowe obrazy, które są idealne, ale powinni pamiętać, że efekt końcowy osiąga się dzięki technikom oraz przygotowaniom. Packshoty mogą być wykonywane ręcznie przez fotografów lub przez maszyny. W pierwszym przypadku potrzebny jest profesjonalny fotograf, dlatego że tylko ekspert może ustawić oświetlenie, ostrość, parametry aparatu itp. Często wymagana jest obróbka końcowa. Nieprzetworzone zdjęcia z aparatu rzadko można dodać bezpośrednio do witryny internetowej bądź sklepu internetowego. W większości przypadków fotograf musi poprawić obraz, zmienić kolory, wprowadzić poprawki, wyeliminować tło i dodać odcienie. Do wykonania tych zdjęć potrzebne jest studio fotograficzne, ponieważ warunki pracy muszą być bardzo dobre.

Na koniec gotowe zdjęcia można zaprezentować użytkownikowi końcowemu. Potencjał jest kilka. Użytkownik może przeglądać galerię zawierającą statyczne obrazy produktu, zademonstrowane pod różnymi kątami. Druga możliwość to widok 360 stopni. W tym przypadku użytkownik może obracać produktem wokół osi X i Y. Wyższymi możliwościami byłby widok 3D, w którym użytkownik może zobaczyć produkt oraz obrócić go w trzech wymiarach.

Unknown source

 

1 Comment

 

Dodaj komentarz