Szanujące się przedsiębiorstwo powinno zdawać sobie sprawę z wagi systemu bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym szczeblu pracowniczym. Oprócz wymogów, które dotyczą każdej organizacji (określone są w Dziale X Kodeksu Pracy i w wielu Rozporządzeniach), należy opracować dodatkowy system BHP i wprowadzić go w życie. Wszystko po to, aby stworzyć bezpieczny zakład i miejsce pracy dla pracownika. Takie podejście będzie bardzo dobrze świadczyć o polityce prowadzonej w przedsiębiorstwie.

Bezpieczeństwo ludzi

Każdy szef musi wiedzieć, że aby odnieść coraz to większy sukces, przedsiębiorstwo musi posiadać w otoczeniu pozytywną opinię. Takie podejście będzie świadczyło o tym, że firma będzie miała coraz więcej klientów, a pracownicy będą się starać w pracy i poza nią. Nieocenionym kapitałem w przedsiębiorstwie są jej pracownicy, ma których zawsze najbardziej zależy kadrze zarządzającej. Pracownicy powinni pracować w miejscu dla nich bezpiecznym. Prezesi korporacji powinni się starać, aby bezpieczeństwo swoich ludzi stawiać na jak najwyższym poziomie.

System BHP

Aby system BHP wprowadzić na wysokie obroty w firmie, należy najpierw przeprowadzić ocenę występowania ryzyka podczas pracy. Pierwszą fazą będzie powołanie specjalnej komisji do przeprowadzenia oceny ryzyka, a następnie trzeba określić zakres tej oceny. Najważniejszy w budowaniu i ocenie ryzyka jest idealnie opracowany formularz oceny. Zawiera on pytania i skalę ocen dla rodzajów ryzyka, które wypełniają pracownicy. Żeby formularzowi nadać odpowiedni kierunek badań, należy do pytań dodać skojarzenia, które będą naprowadzały wypełniającego. W pytaniu o pożar, należałoby zasugerować czy w pobliżu źródła ciepła znajdują się jakiekolwiek materiały łatwopalne. Pracownik musi też odpowiedzieć, czy pracownicy przenoszą przedmioty, które należy przetransportować w inny sposób, lub przy użyciu specjalnych maszyn. W pytaniu o substancje chemiczne dostępne w przedsiębiorstwie, musi być wzmianka o sposobie ich przechowywania. Pracownik spytany o elektryczność, powinien wskazać (jeżeli tak jest) miejsca, gdzie występuje niezaizolowany przewód. W opisach odpowiedzi na pytania pracowników powinien być opis wentylacji, oraz czy odpowiednio wyciąga ona pył i kurz.

Poznanie i przestrzeganie norm

Pracownicy powinni też określić wysokość temperatury w jakiej pracują i natężenie hałasu. Powinni znać normy, których przedsiębiorcy muszą przestrzegać. Przedsiębiorca powinien zapewnić odpowiednio przystosowaną palarnię, aby dym tytoniowy nie przedostawał się do pomieszczeń, gdzie znajdują się osoby niepalące. Ocenie ryzyka powinno również podlegać stanowisko pracy każdego pracownika. Odpowiednie oświetlenie zarówno przy pracy biurowej i komputerowej, jak i fizycznej jest bardzo ważne.

Wyposażenie miejsca pracy

Wyposażenie miejsca pracy powinno być ergonomiczne i spełniać wymagania BHP. Po takiej szczegółowej analizie kwestionariusza, pracownik będzie w stanie wskazać faktyczne ryzyko i zagrożenia. Jeżeli dostanie czystą kartkę, a pracodawca będzie wymagał wypisanie zaniedbań – nie dowie się zbyt dużo o zagrożeniach.

Unknown source

 

Dodaj komentarz