Zamiast weksla poddanie się egzekucji

Przecenia się znaczenie, możliwości weksla. Nawet niebezpieczne jest to, że uważa się powszechnie weksel za  zabezpieczenie wierzytelności. Dlatego niebezpieczne, bo gdy dłużnik nie ma majątku jak i oficjalnych dochodów, to nic wierzycielowi po wekslu, który mu dłużnik wystawił.  Weksel co prawda ułatwia uzyskanie tytułu wykonawczego ale bywa że pomimo tego, dłużnik opóźni wydanie tytułu wykonawczego gdy wniesie zarzuty od nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla. Wekslem „zabezpieczone” są często pożyczki […]