Chcąc założyć lokatę bankową, należy być osobą fizyczną, posiadającą pewną sumę pieniędzy, oraz chęć do oszczędzania. Wszelkie produkty bankowe, takie jak kredyt, pożyczka, karta kredytowa nie zapewnią zysku – kredyt trzeba spłacać, a stan karty kredytowej wyrównywać. Natomiast lokaty bankowe to zupełnie inna propozycja banku.

Przede wszystkim lokata z wysoką stopą procentową to gwarancja sukcesu. Można rzec, że lokata to pewien rodzaj konta oszczędnościowego, z tym, że lokaty bankowe zakładamy na wyznaczony czas a oprocentowanie lokat zależne jest od sytuacji rynku (chyba, że nasze lokaty zostaną wybrane ze stałą stopą procentową). O atrakcyjności tego produktu bankowego decyduje przede wszystkim oprocentowanie lokat, ponieważ to dzięki naliczanym odsetkom, mamy pewność zysku.

Zatem, lokata bankowa może mieć stałe oprocentowanie lokat. Oznacza to, że w momencie obniżek/podwyżek stopy procentowej, nasze oprocentowanie pozostaje bez zmian, ustalone i zapisane w umowie. Powierzone bankowi środki pieniężne, pozostają nienaruszone przez czas umowy. To, czy w trakcie trwania lokaty można dopłacać lub pobierać środki, decydują warunki umowy, które opracowywane są przez banki. Zwykle jest tak, że dopłacać do utworzonej już lokaty nie możemy, jednak niektóre umowy, przewidują możliwość pobierania danych środków w każdym momencie, bez utraty odsetek.

Krótkoterminowe lokaty bankowe posiadają wyższe oprocentowanie lokat, niż długoterminowe. Prosta zasada: w krótszym czasie, banki nie będą w stanie uatrakcyjnić produktu oferując, lokaty na 3. miesiące ze stopą procentową 2,0% w skali roku. W bardzo łatwy sposób możemy sami sobie obliczyć hipotetyczne zyski, wynikające z założonej lokaty bankowej. Wybrana długoterminowa lokata ze stałą stopą procentową, przyniesie pewne zyski, znane nam już od dnia jej utworzenia.

Wielość ofert może nas nieco paraliżować. Banki tworzą takie propozycje, by każdy mógł dostosować swoje możliwości finansowe i mieć szansę na mądre i szybkie oszczędzanie. Nie należy się zrażać do lokat, tylko dlatego, gdy zobaczy że oprocentowanie lokat wynosi 4,0% – każde oprocentowanie lokat liczone jest w skali roku (czyli 365 dni). W dzisiejszych czasach trudno jest o oszczędne życie. Banki dostosowują swoje oferty do możliwości klientów, dlaczego więc nie spróbować?

Unknown source

 

Dodaj komentarz